TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  • Tầm nhìn 

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Miền Trung về ứng dụng công nghệ hiện đại vào chế biến nông thủy sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

  • Sứ mệnh 

Khai thác tối đa tiềm năng nông nghiệp và nâng tầm giá trị Nông thủy sản Việt Nam, góp phần tạo thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương

  • Giá trị cốt lõi

- Luôn coi trọng sự chính trực

- Luôn lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu dẫn đắt

- Luôn chủ động - hợp tác và đổi mới sáng tạo

 

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay

Giá vàng 9999

triệu đồng/lượng

Vàng SJC
Mua
Bán
Vàng nhẫn
Mua
Bán

Tỷ giá

ĐVT: đồng

USD
Mua
Bán