TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  • Tầm nhìn của Công ty Cổ phần Long Giang Thịnh

Trở thành nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chế biến nông - lâm - thủy hải sản, thực phẩm và dược liệu.

  • Sứ mệnh của Công ty

Là doanh nghiệp đầu mối bao tiêu sản phẩm nguyên liệu cho người dân. Không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo uy tín đối với người tiêu dùng. Góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến và phát triển kinh tế của đất nước.

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay

Giá vàng 9999

triệu đồng/lượng

Vàng SJC
Mua
Bán
Vàng nhẫn
Mua
Bán

Tỷ giá

ĐVT: đồng

USD
Mua
Bán