Mô hình nông nghiệp 4.0 và khả năng áp dụng ở Việt...

Nông nghiệp 4.0 còn được coi là hàm số của Nông nghiệp thông minh x Công nghệ thông minh x Thiết...

Sự cần thiết xây dựng Dự án sản xuất tinh bột biến...

Với mục đích phát triển đa dạng hóa sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm...

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay

Giá vàng 9999

triệu đồng/lượng

Vàng SJC
Mua
Bán
Vàng nhẫn
Mua
Bán

Tỷ giá

ĐVT: đồng

USD
Mua
Bán