Ra mắt Trung tâm phân phối nông sản an toàn đầu...

Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn đầu tiên trên toàn quốc...

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay

Giá vàng 9999

triệu đồng/lượng

Vàng SJC
Mua
Bán
Vàng nhẫn
Mua
Bán

Tỷ giá

ĐVT: đồng

USD
Mua
Bán