Cần có cơ quan nghiên cứu về giống cây trồng

Muốn sản xuất hữu cơ, cần đảm bảo một nguyên tắc của cây trồng hữu cơ là chọn được loại giống có...

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay

Giá vàng 9999

triệu đồng/lượng

Vàng SJC
Mua
Bán
Vàng nhẫn
Mua
Bán

Tỷ giá

ĐVT: đồng

USD
Mua
Bán